Verrijking aanbieden kan altijd

Verrijking is het fysiek en mentaal uitdagen van een paard. Het doel van verrijking is het verbeteren van de fysieke en mentale gesteldheid van een paard. Door een paard een omgeving aan te bieden waardoor het natuurlijk gedrag kan vertonen, bijvoorbeeld voedsel zoeken. Op die manier geef je het paard een stukje eigenheid, vrije keuze en beschikkingsrecht terug.
 
De manier waarop we paarden huisvesten kan het vertonen van natuurlijk gedrag belemmeren. De beperkte ruimte die paarden hebben, individuele huisvesting of de manier waarop we voeren. Daarom staat habitat verrijking voor mij op 1.
 
Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid om zijn/haar paard aan huis te laten staan en volledig zelf te bepalen hoe je jouw paarden huisvest. Maar in alle eerlijkheid ben jij als paardeneigenaar wel de enige die het verschil kan maken voor jouw paard. Het is dus vaak meer een vraag van hoeveel je bereid bent om in te leveren of uit te geven? Wat is belangrijker, een warme kantine met goede eb en vloed bak en maximaal 20 min reistijd? Of een plek waar je paard 24/7 buiten kan lopen, in kuddeverband maar wel op 40 min rijden? Een paard heeft maar een leven. Het leven dat het deelt met jou.

Gelukkig kan verrijken vrijwel altijd. 

 

Soorten verrijking  

Er zijn verschillende manieren om het leven van je paard te verrijking. Ik categoriseer ze in vier verschillende categorieën, al zal er vaak veel overlap zijn omdat veel verrijkingen op meerdere vlakken verrijking bieden. 

Habitat verrijking:

De ontwikkeling van een leefomgeving die dichter bij de natuur van het paard staat en zodoende het natuurlijk gedrag van deze dieren stimuleert, noem ik habitat verrijking.  Dat is waar ik mij dagelijks mee bezig houd. Dit vormt de basis. Andere verrijkingen kunnen de gaten vullen. Door spel te activeren, zoekgedrag uit te lokken, foerageer gedrag te stimuleren. 

Zintuiglijke verrijking: 

Deze categorie stimuleert zintuigen: zien, ruiken, horen, voelen, proeven. Met zintuigelijke verrijking kun je op een hele ontspannen, speelse wijze je paard onafhankelijker en onderzoekend maken. Je maakt je paard er op eenvoudige wijze wereldwijs door. Of beter gezegd, je paard krijgt de mogelijkheid om de wereld om hem heen te verkennen en beter te begrijpen. Het zoeksysteem wordt aangezet en dat is naar mijn idee een heel belangrijk onderdeel van de basisbehoeften van een paard. 

Voedingsverrijking:

Naast dat paarden grazen, browsen ze ook. Browsen is al het eten boven de hoogte van de voorknie van het paard. Zo een 20% van hun eten verzamelen ze door te browsen. Dat zijn vaak takken, bladeren, knoppen, bast of bloemen. Varieer met het aanbod aan ruwvoer en varieer in voerhoogtes door af en toe eten hoog aan te bieden. 

Passieve physio®:

Het belang van Passive Physio® is ontstaan door de bevindingen van de Australische wetenschapster Sharon May Davis en gaat over het effect van variabele voerposities. Het gaat feitelijk over stalmanagement; over het veranderen van de huisvesting van je paard waardoor je hem de mogelijkheid biedt om vrijwel ongemerkt bepaalde spieren te trainen die belangrijk zijn voor zijn zelfgedragenheid en goede houding.

In Nederland is Tamara Dorrestijn vertegenwoordiger van Passive Physio®.  

Voordelen van verrijking 

  • Het komt tegemoet aan de natuurlijke behoefte van het paard om te zoeken en te onderzoeken.
  • Het komt tegemoet aan de behoefte van het paard tot zelfstandigheid en keuzevrijheid.
  • Doordat het paard stimuli zelfstandig onderzoekt, kan hij zijn eigen ontwikkeling doormaken.
  • Het paard mag de stimuli op zijn eigen manier onderzoeken (proeven, ruiken, horen, kijken en/of voelen). Hierdoor ervaart hij de stimuli en leert ze kennen en begrijpen.
  • De kans op positieve associaties met de stimuli is op deze manier groter.
  • Het paard krijgt meer zin in het proberen van nieuwe dingen en op onderzoek uit te gaan.
  • Doordat het paard zelf controle heeft over zijn tempo van ontdekken, is er een grote kans dat hij binnen zijn spanningskader blijft dat hij zelf aankan.
  • Het paard oefent in zelfregulering: hij kan zichzelf kalmeren wanneer hij lichte spanning ervaart.