Poel of wadi

Water is de bron van al het leven en daarom onmisbaar in een Equi Habitat®. Natuurlijk drinkwater in de vorm van een poel of wadi stimuleert het natuurlijke gedrag  van paarden.

Laura Knoops – Paardentuinen

Natuurlijk gedrag in en om het water

Water in je Paddock Paradise® of Equi Habitat®  is een enorme verrijking voor je paard. Veel paarden genieten enorm van het waden en baden in water.  Al spetterend weten ze zo zichzelf te verkoelen op een warme zomerdag. Maar ook als het geen strandweer is, vinden paarden water aantrekkelijk. Zowel om van te drinken als om in te spelen.

Dat er rond een poel of wadi modder kan ontstaan, is geen enkel probleem. Ook een modderbad is  voor paarden essentieel voor een dagelijkse hygiëne. Zo beschermen ze zichzelf tegen bijtende insecten.  Tot slot staan paarden door het drinken uit een poel of wadi meerdere keren per dag even met hun hoeven in de natte oeverzone.  Dit optimaliseert de hoefgezondheid.

 

Vergroten van de biodiversiteit

Een poel of wadi vormt een ander biotoop en is daardoor een verrijking voor de omgeving. Planten en dieren die afhankelijk zijn van water en plas-dras zones kunnen zich hier vestigen. Het is de ideale leefplek voor diverse amfibieën, zoals kikkers, padden en salamanders.  Die gebruiken de poel als kraamkamer of permanente huisvesting. Kleine zoogdieren, zoals egels en vleermuizen kunnen er drinken. Waterplanten zoals valeriaan, kattenstaart en lisdodde houden van de vochtige standplaats nabij een poel.

Laura Knoops – Paardentuinen

Verschil tussen poel en wadi

Wanneer kies je nu voor een poel en wanneer voor een wadi?  Een poel voedt zich met grondwater en hemelwater en valt eigenlijk nooit echt droog in de zomer. Het brengt veel leven in het landschap. Het voorziet je terrein van een uniek nieuw biotoop waar andere planten en dieren zich kunnen vestigen. Het brengt heel veel ecologische waarde met zich mee.

Een wadi is eveneens een verlaagde plek, maar deze vult zich enkel tijdelijk met regenwater. Wadi is Arabisch voor rivierdal. Het is ook een acroniem voor Water Afvoer Drainage Infiltratie. Met behulp van een wadi kun je regenwater langer vasthouden op je eigen perceel en zo water de kans geven om geleidelijk in de grond te infiltreren.

Het grootste verschil is dat een poel overwegend is gevuld met water en slechts eens in de zoveel jaar droog valt bij extreme droogte. Het is dan raadzaam om wel een schaaltje water in de poel te zetten zodat de vaste bezoekers nog steeds kunnen drinken.

Een wadi is juist meestal droog en af en toe gevuld is met regenwater. Een poel is enkel mogelijk wanneer het laagste grondwaterpeil (dus het grondwaterpeil in de zomermaanden) relatief hoog zit.  Bijvoorbeeld 1,5 meter onder maaiveld.  Zit je grondwater dieper? Dan is een wadi een mooi alternatief voor een poel. Je poel kan dan immers enkel gevuld worden met regenwater en zal vaak droogvallen.

 

Komen er niet veel muggen in een poel?

De vrees voor muggen is bij veel paardeneigenaren groot. De vraag of dit niet veel overlast geeft, met name in relatie tot paarden met eczeem, wordt veel gesteld.
Het antwoord daarop bestaat uit drie delen.
 
1: Ecologisch evenwicht
Muggen staan laag in de voedselketen. Dat wil zeggen dan ze op het menu staan van heel veel andere dieren. Ze dienen zich daarom in grote getallen voort te planten om hun soort in stand te houden. Dat maakt dat dit soort dieren zich snel tot een plaag kunnen ontwikkelen. De oplossing zit in het ecologisch evenwicht. Als ik praat over een poel dat is dat een poel rijk aan begroeiing waar veel kikkers, libellen, salamanders etc in kunnen leven. Allemaal soorten die muggen, muggeneitjes of muggenlarven eten of waarvan hun kinderen muggen, muggeneitjes of muggenlarven eten. Ook vogels en vleermuizen eten veel muggen. Tot wel duizenden in een nacht. Maar kunnen die bij jou jaarrond voedsel en schuilgelegenheid vinden?
Om deze dieren ruimte te geven in je Equi Habitat® dient er voor hen een aantrekkelijke en veilige plek zijn. Maak je poel dus niet volledig toegankelijk voor paarden. Reserveer minimaal de helft van je oeveroppervlak voor andere dieren en begroeiing. Zorg voor vogelbosjes en hang nestkasten op voor vogels en vleermuizen.
 
2: Microstroming
In een goed vormgegeven poel kun je microstroming creëeren. Door een organische vorm en verschillende dieptes krijg je temperatuurverschillen en gaat water stromen.
 
3: Maakt een poel het verschil?
De meeste geven aan nu zonder poel al last van muggen te hebben. Dat kan komen door verschillende oorzaken. Je hebt te weinig natuurlijke vijanden. Je hebt stilstaand water in de omgeving. Dat kan een sloot zijn in je nabije omgeving maar denk vooral kleiner. Een regenton, bloempotten, lege emmers etc waar water in blijft staan? Dat soort plekken zullen er altijd zijn dus de vraag is of een poel dan op negatieve wijze het verschil maakt?
 
Zelf geloof ik er in dat je vooral de ecologische waarde en biodiversiteit  in een gebied vergroot en daarmee het natuurlijk evenwicht helpt te herstellen. Zo krijgen plaagdieren geen kans uit te groeien tot plaag. 

Foto’s Kleppen Af

 

Laat een reactie achter