Breng de natuur terug naar je paard en verrijk zijn leven.

Onze drijfveer

Paardentuinen vindt dat een paard moet kunnen leven volgens de aard van het paard. Oftewel 24 uur per dag/365 dagen per jaar buiten, met soortgenoten, veel bewegingsruimte en een gevarieerde voeding. Kortom een leefomgeving die dicht bij zijn natuur staat. Paardentuinen vindt het belangrijk dat natuurlijke paardenhuisvesting ook bijdraagt aan de landschappelijke waarden en de natuurwaarden van een gebied. Het is ons streven met elke paardentuin verrijking te creëren voor jouw paard en de omgeving. Want geluk vermenigvuldigt wanneer we het delen met anderen. Paardentuinen is officieel Equi Habitat® professional.

keurmerk, certificaat Equi Habitat

Onze impact

Onze impact is eigenlijk jouw impact. Doordat jij kiest voor een Paardentuin, kunnen wij een leefomgeving ontwerpen die jouw paard gezonder maakt en de natuur mooier. Door onder andere:

  • jouw paard meer beweging te bieden en tegelijk grootschalige bodemverdichting te voorkomen met behulp van tracks;
  • jouw paard een rijke variatie aan ruwvoer aan te bieden en tegelijk biodiversiteit aan te brengen in het landschap door de aanplant van hagen, bomen, struweel en kruidenranden.
  • jouw paard in een kruidenrijke weide selectief te laten grazen en tegelijk een gezond bodemleven te ontwikkelen met natuurlijk weidebeheer en kringloop van paardenmest.
  • jouw paard droge hoeven te geven en tegelijk te zorgen dat we het regenwater kunnen vasthouden en in de bodem laten infiltreren.
  • jouw paard zelfmedicatie aan te bieden met kruidenstroken en tegelijk daarmee het nectar- en stuifmeelaanbod voor bijen en vlinders te verhogen.
1895

Bij paardentuinen denken we dus graag in EN EN i.p.v. OF OF. Met lenigheid van geest bedenken we graag creatieve oplossingen om tot het resultaat te komen met de meeste impact.

Onze aanpak

Je kunt verschillende routes nemen op weg naar dit paardengeluk. De meest gekozen richting zijn onze adviesgesprekken en ontwerpservice. Want je kunt dan wel een paardenbezitter zijn; lang niet iedereen is ook een bodemkundige, natuurbeheerder of landschapsontwerper.

Graag helpen we jou bij het realiseren van een paardentuin, de landschappelijke inpassing van jouw erf, de ontwikkeling van kruidenrijk grasland of het verhelpen van modderige paddocks.