Natuur in de paardenwei

Het landschap toen en nu

Onze flora, onze plantenrijkdom van Nederland, was ooit veel rijker en biodiverser. We gaan daarvoor terug naar een landschap van circa 150 jaar geleden. Dit is een landschap wat je destijds in Nederland kon zien. Het is een heel afwisselend landschap met bos, bosranden, weiden met koeien, heuvels, beekdalen met rivieren en beken, bloemrijke graslanden, akkers en boerenerven. Het is dus niet zo dat mensen geen rol speelde in het landschap. Sterker nog, ze speelde met het landgebruik een belangrijke rol.

Inmiddels is het landschap drastisch veranderd. Ook door menselijke invloed. De intensivering van het landgebruik en de mechanisatie van de landbouw waren onderdeel van de economische wederopbouw na de tweede wereld oorlog. De overheid stimuleerde dit omwille van economische groei en welvaart. Om de productieomstandigheden te optimaliseren vond ruilverkaveling plaats.

Er werden veel lijnvormige groene landschappelijke elementen ‘opgeruimd’. Houtwallen werden gekapt, heggen verwijderd, poelen gedempt. De combinatie van ruilverkaveling en het verlies van oude functies van lijnvormige groene landschappelijke elementen zoals afrastering/veekering en eigen boerengeriefhout hebben het landschap veel opener en grootschaliger gemaakt. Met het verdwijnen van landschapselementen zijn veel plantensoorten verdwenen. Met het verdwijnen van planten zijn veel diersoorten verdwenen.

   

De paardenweide als stapsteen

De natuurrijke paardenweide biedt ruimte aan kleinschalige landschapselementen. Deze zorgen voor een verscheidenheid aan habitats en groeiplaatsen, en bevorderen zo het ecologisch evenwicht. Een natuurrijke paardenwei kan op die manier functioneren als stapsteen of corridor om grotere natuurgebieden met elkaar te verbinden. Zo ontstaat er een groter, diverser leefgebied voor planten en dieren.

Paardentuinen kijkt tijdens het creëren van natuurrijke paardenhuisvesting verder dan de behoeften van het paard en zet zich tevens in voor natuurherstel. In alle onderdelen van het Equi Habitat® concept leggen we de verbinding met de natuur. Om zorg te dragen voor:

  • schimmels, bacteriën en micro-organismen
  • insecten
  • vogels
  • zoogdieren

Zodat elke laag van de voedselketen gevoed wordt en de natuur weer in evenwicht kan komen.

 

 

Masterclass ‘Natuurwaarde in het Equi Habitat’

Wijzende vinger> Wil jij ook meer natuurwaarde creëren in jouw paardenwei, Paddock Paradise® of Equi Habitat®? Sluit dan aan bij de masterclass op vrijdag 29 juli. In een ochtend leer je hoe jouw paardenparadijs onderdeel is van een groter geheel en bij kan dragen aan een biodiversiteitsnetwerk.

  • Maak kennis met de kleinschalige landschapselementen
  • Ontdek welke diersoorten je kunt stimuleren.
  • Leer welke planten je toepast.

Meer informatie vind je via https://paardentuinen.nl/masterclass/