De bodem als basis

Paardentuinen-blog-bodem als basis-gezonde bodem-paardenplanten-paard-plant-natuurlijke paardenhuisvesting-paddock paradise

Het basisrantsoen van paarden bestaat uit ruwvoer. Een diversiteit aan grassen, kruiden, bladeren, twijgen en schors. Hoeveel voedingstoffen deze plantendelen bevatten, hangt onder andere af van de samenstelling aan ruwe celstof, ruw eiwit, mineralen en sporenelementen. Welke mineralen en sporenelementen een plant kan opnemen, is mede afhankelijk van de bodem. Daarom is de bodem een belangrijke basis.

 

Variatie maakt voedzaam

De mineralen samenstelling (de chemische samenstelling) van planten kan per soort verschillen. Zo bevatten houtige gewassen als hazelaar, wilg of iep meer calcium ten opzichte van grassen. Dat heeft onder andere te maken met het grotere wortelgestel van houtige gewassen. Zij hebben daarmee een groter opnamevermogen en kunnen diepere bodemlagen bereiken.  Het aanbieden van struiken en bomen is daarom een zeer waardevolle verrijking op het rantsoen van je paard.

Paardentuinen-blog-bodem als basis-gezonde bodem-paardenplanten-paard-plant-natuurlijke paardenhuisvesting-paddock paradise

Bodembeschikbaar vs plantbeschikbaar

Welke mineralen en sporenelementen een plant kan opnemen, hangt af van de beschikbaarheid in de bodem. Het is vanzelfsprekend dat stoffen die niet aanwezig zijn, niet worden opgenomen door een plant. Het kan echter ook voorkomen dat stoffen wél aanwezig zijn, maar niet opneembaar voor de plant. We hebben het dan over plantbeschikbaarheid. Wanneer een bodemonderzoek aangeeft dat de plantbeschikbaarheid laag is, wordt de opname van bepaalde elementen beperkt door factoren als de pH of disbalans van mineralen in de bodem.

 

Bodemkwaliteit

Als gevolgen van de traditionele landbouw of bodembemesting en -bewerking is de bodem op vele plaatsen uitgeput. Het gebruik van kunstmest om explosieve groei te stimuleren, leidt tot desastreuze afbraak van bodemleven. Zeker wanneer dit ook nog samengaat met gebruik van pesticiden. Kunstmest is gericht op de drie elementen N (stikstof), P (fosfaat) en K (kalium). Drie stoffen die voorwaardelijk zijn voor plantengroei. Terwijl een gewas meer dan 40 elementen nodig heeft om te groeien. Door te weinig rekening te houden met andere belangrijke mineralen en sporenelementen, raakt de bodem steeds verder uitgeput. De chemische zouten in kunstmest zijn tevens verantwoordelijk voor het vernietigen van bodemleven en het verzuren van de bodem. Bovendien zijn ze schadelijk voor de darmflora van jouw paard! Een dergelijke bemesting met hoge NPK-waarden leidt tot suiker- en eiwitrijke graslanden; vaak met een te kort in magnesium. De enige grassoort die het onder die omstandigheden nog uithoudt, is Engels raaigras wat kruiden weinig kans geeft.

 

Bodemanalyse

Om de kwaliteit van je bodem te verbeteren, begin je het beste met een bodemanalyse. Aan de hand van een bodemanalyse krijg je inzicht in de chemische, fysische en biologische kwaliteit van de bodem. Meten is namelijk weten. Het op de gok toepassen van bodemverbeteraars is niet geheel verblijvend. Het is ten minste zonde van je portemonnee, maar kan ook daadwerkelijk de situatie verslechteren. Zo kan zeeschelpenkalk de pH (de zuurgraad) verhogen. Een té hoge pH kan nadelig zijn voor het organische stofgehalte vanwege een verhoogde afbraak, een té lage pH kan nadelig zijn voor de biologische activiteit en structuurstabiliteit. Ben dus voorzichtig met bodemverbeteraars die de pH beïnvloeden.  Wanneer een bodemonderzoek uitwijst dat de bodemvoorraad moet worden aangevuld om het geheel in evenwicht te brengen, dan is het aan te bevelen dit te doen via je composthoop. Producten als biogips, zeeschelpenkalk, lavagruis, kleinmineralen of vulkamin granulaat worden op die manier eerst organisch gebonden en zijn dan direct opneembaar voor de plant. De resultaten van een bodemanalyse geven inzicht in de gebreken of andere vormen van disbalans in de bodem. Wat jij echter wilt weten is wat je moet doen om de bodem in al haar gezondheid te herstellen.

Wil jij graag een bodemanalyse laten uitvoeren?  Neem dan contact op via het contactformulier.

Paardentuinen-blog-bodem als basis-gezonde bodem-paardenplanten-paard-plant-natuurlijke paardenhuisvesting-paddock paradise

 

Bronnen:

Alterra Wageningen; Quick Scan organische stof: kwaliteit, afbraak en trends.

Vruchtbarebodem: Chemische eigenschappen

Goed bodembeheer; bodem en voedingsstoffen 

 

Laat een reactie achter